DONATIES

Stichting BurgerwachtVSR, is afhankelijk van giften en sponsoren. Draagt u ook onze Burgerwacht een warm hart toe? Dan zouden we het zeer op prijs stellen, wanneer u een donatie zou doen. Dan zijn we u zeer dankbaar.

IBAN nummer van Stichting BurgerwachtVSR: 

NL41 RABO 0157 5395 39