WHATSAPP RIJSSEN


WhatsApp-Buurtpreventie Rijssen

Naar aanleiding van een groot aantal woninginbraken in de wijk Veeneslagen is er sinds 2013 een burgerwacht (Burgerwacht VSR) in deze wijk actief. Met als resultaat dat in 2015 het aantal inbraken in de Veeneslagen gedaald is tot nul en er slechts 1 poging tot inbraak is gedaan!  

De burgerwacht is wel actief in de wijk maar kan niet overal tegelijk zijn. Extra ogen en oren zijn altijd welkom. Daarom zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers, want het werkt!!

 

 De Gemeente Rijssen-Holten heeft op 14 oktober 2015 een voorlichtingsavond gegeven in het Kulturhus in Holten over het gebruik van Whatsappgroepen  als een moderne vorm van `noaberschap`. Wij als burgerwacht zijn  daar zeer enthousiast over. Helaas heeft een eerste oproep aan de bewoners van Rijssen niet geleid tot een groot respons waardoor wij een goed en deugdelijk vorm van Whatsappgroepen binnen Rijssen hebben kunnen opstarten.  In Holten was de respons dusdanig groot dat bewoners van Holten al wel hebben kunnen starten met een Whatsappgroep

Op dinsdag 12 januari 2015 zijn  de Burgerwacht VSR en deelnemers van de Whatsappgroepen  uit Holten in het zonnetje gezet door de gemeente Rijssen-Holten. Wij als BurgerwachtVSR hebben dit initiatief van de gemeente Rijssen-Holten aangepakt om opnieuw de Whatsappgroepen in Rijssen op te starten.

Wij hebben, in samenwerking met de gemeente Rijssen-Holten. via social media bewoners van Rijssen opgeroepen om zich aan te melden voor de Whatsapp-buurtpreventie Rijssen en dit keer was de respons dusdanig hoog dat wij met veel vertrouwen zijn gestart met het opzetten en vormgeven van de Whatsappgroepen in Rijssen.

We zijn met 7 vrijwilligers van de burgerwacht  gestart om ideeën uit te wisselen over onder andere hoe de coördinatie moet verlopen en hoe de structuur van de Whatsappgroepen  er uit moet komen te zien. Op dit moment zijn er ruim 200  aanmeldingen maar voor een beter en groter bereik in de wijken kunnen wij altijd nog meer enthousiaste bewoners voor de Whatsapgroep gebruiken. De eerste groepen worden nu gevormd en binnenkort hopen wij “live” te gaan.

Wat zijn WhatsApp-groepen?
Rijssen is ingedeeld in een aantal stadsdelen, per stadsdeel bestaat er een Whatsappgroep. Aan het hoofd van een stadsdeel staat een coördinator die zijn/haar informatie krijgt van de beheerder. Elke stadsdeel is opgesplitst in een aantal groepen (afhankelijk van de grootte kan dit een cluster van straten zijn of in de toekomst een cluster van tactische punten binnen een wijk). Elke groep heeft een beheerder en deze rapporteert in bepaalde situaties aan de coördinator. Via Whatsappgroepen  wisselen buurtbewoners/ inwoners onderling makkelijk en snel informatie uit indien er een verdachte of ongewenste situatie voordoet binnen een wijk. In de betreffende Whatsappgroep kan een melding gemaakt worden. Buurtbewoners, die beschikbaar zijn, kunnen een kijkje nemen en eventueel zich  zichtbaar opstellen. Ongewenste personen  zullen dit opmerken en zien dat zij in de gaten worden gehouden  en blijven vaak weg.

Het aantal deelnemers per groep en de grootte van de wijk kunnen variëren, maar het maximale aantal groepsleden is ongeveer 80 personen. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan 80 wordt de groep opgedeeld.

Indien een melding groep overschrijdend is (bijvoorbeeld iemand loopt van straat naar straat) meldt de beheerder van de groep dit aan zijn/haar collega beheerders. Deze beheerder zorgt er onder andere voor dat ook andere groepen gealarmeerd worden wanneer de ongewenste personen  zich naar een andere wijk verplaatsen.
Wanneer er zich een verdachte of ongewenste situatie voordoet is het wel van belang dat de politie op de hoogte gesteld wordt door 112 te bellen.

Wilt u zich aanmelden voor een Whatsappgroep?
Aan de deelname van een Whatsappgroep  zijn een aantal spelregels verbonden.
Daarnaast is een handleiding opgesteld. Deze kan gebruikt worden bij het opstarten van een Whatsappgroep.  

Voor deelname aan de Whatsappgroepen  kunt u zich aanmelden via  de website van de gemeente Rijssen-Holten

http://www.rijssen-holten.nl/aanvraag?schema=aanmeldenwhatsappgroep

Wilt u weten hoe het werkt? Klik dan HIER

Bent u winkelier en wilt u zich aanmelden voor een speciale 'winkeliers-groep' klik dan HIER

Wanneer u beheerder van een groep wilt worden dan kunt u naast het aanmelden via de website van de gemeente Rijssen-Holten ook een mailtje sturen naar whatsapprijssen@gmail.com

 

Verfijnd zoeken