Hoe werkt het

Uitleg WhatsApp-Buurtpreventie Rijssen

 

De stad Rijssen wordt opgedeeld in verschillende delen. Te weten noord, oost, zuid, west en centrum. Ieder stadsdeel heeft 1 coördinator. Een stadsdeel kan verdeeld worden in 1 of meerdere wijkgroepen. Elke coördinator van een stadsdeel heeft zijn eigen back up, deze zal ook lid zijn van de WhatsApp- groepen waar de coördinator ook in zit van zijn of haar stadsdeel.

 

Wijkgroep:

-Een wijkgroep bestaat uit leden (inwoners) van een  wijk. Elke wijkgroep heeft 1 beheerder (+back-up)

-Een WhatsApp-groep kan uit maximaal uit 256 leden bestaan. Het is afhankelijk van het aanal deelnemers / deelwijk /  situatie en ligging, hoeveel deelnemers een groep uiteindelijk krijgt. Dit bepalen de coördinator en de wijkbeheerders.

-Een wijkgroepslid zal en berichten kunnen plaatsen van verdachte- of heterdaadsituaties en kunnen reageren op meldingen van anderen die bovengenoemde deze situaties hebben gemeld.


De beheerders  hebben contact met de politie (112 / 0900-8844)

 

-Een inwoner/lid wordt als lid van een wijk ingevoerd. Waar deze persoon woont in de wijk is (nu nog) niet meegenomen in het vormen van wijken.

 

NB: De beheerder voegt de nieuwe leden toe aan de juiste WhatsApp groep. De gegevens van nieuwe leden krijgt de beheerder door via de coördinator van het stadsdeel. Aanmelding geschiedt via de site van de gemeente.

 

Beheerdersgroep:

-Alle beheerders van een stadsdeel, zitten gezamenlijk in een beheerdersgroep samen met de coördinatoren (+back-up) van het stadsdeel .

-Bij berichten voor meerdere wijken kunnen de leden dit in deze groep melden. De betreffende beheerders zetten de info door naar zijn of haar wijkgroep. Dit is belangrijk als een persoon/personen of voertuig waarover geAppt wordt zich beweegt van de ene naar de andere wijk of stadsdeel. Theoretisch zou een voertuig of persoon door heel Rijssen, via de WhatsApp, gevolgd kunnen worden.

-Beheerders zijn binnen de WhatsApp-groepen zelfstandig opererende personen die, voordat ze iets plaatsen, kijken of een ander beheerder niet hetzelfde geplaatst heeft.

 

Coördinatorengroep:

-In deze groep zitten alle 5 coördinatoren van de 5 stadsdelen van Rijssen (noord, oost, west, zuid en centrum).

-Indien meldingen vanuit de wijk stadsdeel-overschrijdend zijn, dan meldt de coördinator dit in de coördinatorengroep (de melding komt binnen via de beheerders groep). Vanuit deze melding kan de coördinator van het “nieuwe” stadsdeel de melding doorzetten naar zijn of haar beheerders. Na specificatie (in welke gedeelte van de wijk d.m.v. straatnaam) kan de betreffende beheerder zijn leden van de WhatsApp-groep informeren.

-Aangezien we de gemeente Rijssen-Holten zijn, staan de coördinatoren van Rijssen weer in contact met die van Holten.

 

Routepad van een WhatsApp-melding volgens SAAR:

De route die een WhatsApp-melding volgt, wordt grotendeels bepaald door SAAR.

SAAR staat voor:

-S Signaleer

-A App

-A Alarmeer

-R Reageer

Juist door SAAR vallen de WhatsApp-meldingen binnen een bestaand politieproces.

 

Routepad:

1.Een verdachte situatie wordt ontdekt (SIGNALEER).

2.U deelt dit in de groep en samen met uw beheerders wordt er gekeken of het nodig is te alarmeren. (TENZIJ u constateert dat er een misdrijf wordt gepleegd. Bel dan direct 112)(APP)

3.De politie wordt gebeld door 0900-8844 te bellen, of in echt dringende situaties, 112 (ALARMEER).

4.De verdachte situatie wordt gemeld in de Appgroep van de wijk waar je lid van bent (REAGEER).

Een verdachte situatie wordt gemeld volgens de 5 W's:

  1. Wie (beschrijving van verdachten)
  2. Wat (wat constateer je)
  3. Waar (waar vindt het plaats)
  4. Waarheen (verplaatsen de verdachten zich? Naar?)
  5. Wanneer (tijdstip van constatering)

 

Geef ook aan of je de politie gebeld hebt (diegene wordt door de politie teruggebeld en geeft eventuele nieuwe info die andere leden in de groep plaatsen door aan de politie)

5.Degene die de verdachte situatie ontdekt en de lezers van het bericht, reageert op een manier waarbij hij/zij zich het prettigst bij voelen. Houd het wel zakelijk.

6.Als andere leden ze zien en bij nieuwe ontwikkelingen wordt dit op de WhatsApp gezet

7.De beheerders beoordelen bij het lezen van het bericht (of de berichten) of ze relevant zijn voor andere wijken en plaatsen ze daarna (wel of niet) in de coördinatiegroep.

8.Beheerders van de andere wijken beoordelen ook of het bericht relevant is voor hun wijk. Is dit zo dan zetten ze het bericht door naar hun wijk.

9.Bij het signaleren in de andere wijk dient de persoon die deze verdachte persoon/personen signaleert de politie te bellen (SAAR begint opnieuw)

10.Nadat de WhatsApp actie afgelopen is zal er een afloopbericht geplaatst moeten worden. De beheerder is hier verantwoordelijk voor.


Plaats ook een samenvatting op de BESLOTEN Facebookpagina*. Zo kan iedereen lezen wat er gebeurd is. Wanneer de verdachten dan niet gepakt zijn en ze duiken een andere dag op in een andere wijk, zijn deze vast op de hoogte. En hebben reeds bruikbare gegevens.

 

*Deze facebookpagina is alleen toegankelijk voor leden van WhatsApp-buurtpreventie Rijssen. Aanmelden kan bij je beheerder, zij berichten de coördinator en deze voegen je toe aan de FB pagina.

 

Voorlichting:

De beheerders worden door de coördinatoren voorgelicht over o.a.

  • Wat is een verdachte situatie,
  • Wanneer bel ik 0900/8844 of 112,
  • SAAR,
  • Moet / mag ik iemand aanspreken en zo ja hoe doe ik dat (het klantvriendelijke gesprek)

Aan de beheerders de taak, deze voorlichting aan de deelnemers te geven.

 

Aanmelden voor de whatsapp-buurtpreventie Rijssen, kan alleen via de site van de gemeente: https://www.rijssen-holten.nl/inwoner/publicatie/whatsapp

 

In het kort, wie doet wat?

 

- de bewoner:

1.Zit in de WhatsApp-groep, samen met andere bewoners van zijn/haar (deel)wijk en met zijn/haar beheerder.

2.Signaleert een verdachte situatie.

3.Meldt dit in zijn wijkgroep.

4.Houdt ogen en oren open en meldt verdere bijzonderheden.

 

- de beheerder:

1.Zit in de WhatsApp-groep samen met de bewoners van zijn/haar wijk.

2.Zit in de WhatsApp-groep, samen met zijn/haar coördinator.

3.Geeft dit evt. door aan de politie en andere beheerders van zijn/haar wijk.

4.Houdt contact met de politie.

5.Plaatst ná afloop van de situatie een kort verslagje op de besloten FB-pagina, zodat iedereen op de hoogte is van deze verdachte situatie en deze informatie kan gebruiken in andere voorkomende situaties.

6.Probeert meer leden voor zijn/haar wijk te enthousiasmeren. 

 

- de coördinator:

1.Zit in de WhatsApp-groep samen met zijn/haar wijkbeheerders.

2.Zit in de WhatsApp-groep samen met de andere coördinatoren.

3.Zet de melding door naar een andere wijk, wanneer de situatie zich verplaatst.

4.Houdt contact met WhatsApp-groepen van omliggende gemeentes.